Enter your keyword

Profil Guru dan Staf TU

DAFTAR NAMA GURU

SMP NEGERI 15 CIREBON

NO. DATA – DATA
1 Nama  : Nana Sukarna, S.Pd, MM. Nana Sukarna
NIP  : 19630409 198412 1 004
Tempat/Tgl. Lahir  : Subang, 09 April 1963
Agama  : Islam
TMT  : 03 November 2015
Jabatan  : Kepala Sekolah
2 Nama  : Indit Dharyasih WA, S.Pd. MM.  Indit Dharyasih WA, S.Pd. MM.
NIP  : 19640207 198902 2 005
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 07 Februari 1964
Agama  : Islam
TMT  : 01 Februari 1989
Tugas Mengajar  : Bahasa Inggris
Tugas Tambahan  : Kepala Perpustakaan
3 Nama  : Herlina, S.Pd  Herlina, S.Pd
NIP  : 19670904 199003 2 006
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 04 September 1967
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 2003
Tugas Mengajar  : IPS Terpadu
Tugas Tambahan  : Wakasek Bid. Sarpras & Humas
4 Nama  : Heri Suprapto, S.Pd.Bio.  Heri Suprapto, S.Pd.Bio.
NIP  : 19670509 199002 1 002
Tempat/Tgl. Lahir  : Banyumas, 09 Mei 1967
Agama  : Islam
TMT  : 01 Februari 1990
Tugas Mengajar  : IPA Terpadu
Tugas Tambahan  : Wakasek Bid. Kurikulum
5 Nama  : Dra. Hj. Iis Endah  Dra. Hj. Iis Endah
NIP  : 19670707 199802 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  : Ciamis, 07 Juli 1967
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 2010
Tugas Mengajar  : Bimbingan Konseling
Tugas Tambahan  :
6 Nama  : Drs. Agung Wachyudiono, M.Pd  Drs. Agung Wachyudiono, M.Pd
NIP  : 19650408 199903 1 002
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 08 April 1965
Agama  : Islam
TMT  : 01 Desember 2000
Tugas Mengajar  : IPS Terpadu
Tugas Tambahan  :
7 Nama  : Dra. Emmy Susilo Astuti  Dra. Emmy Susilo Astuti
NIP  : 19621218 199412 2 001
Tempat/Tgl. Lahir  : Yogyakarta, 18 Desember 1962
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 1998
Tugas Mengajar  : IPS Terpadu
Tugas Tambahan  :
8 Nama  : Tuti Budiarti S.Pd  IMG-20190125-WA0003
NIP  :  19650711 199003 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  :  Karawang, 11 Juli 1965
Agama  :  islam
TMT  :  01-04-1990
Tugas Mengajar  :  Bahasa Indonesia
Tugas Tambahan  :
9 Nama  :  Surya Sagiro Batubara, M.Pd  IMG-20190125-WA0002
NIP  :  197605222005022001
Tempat/Tgl. Lahir  :  Sipirok, 22 Mei 1976
Agama  :  Islam
TMT  :  04-01-2018
Tugas Mengajar  :  Bahasa Inggris
Tugas Tambahan  :
10 Nama  : Hj. Maemunah, S.Pd  Hj. Maemunah, S.Pd
NIP  : 19650726 199412 2 001
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 26 Juli 1965
Agama  : Islam
TMT  : 01 Desember 2003
Tugas Mengajar  : Bahasa Indonesia
Tugas Tambahan  :
11 Nama  : Ine Yustiane, S.Pd  Ine Yustiane, S.Pd
NIP  : 19751119 200012 2 002
Tempat/Tgl. Lahir  : Banjar, 19 November 1975
Agama  : Islam
TMT  : 01 November 2003
Tugas Mengajar  : Matematika
Tugas Tambahan  :
12 Nama  : Nur’aeni, M.Pd.I.  Nur'aeni, M.Pd.I.
NIP  : 19690830 200003 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 30 Agustus 1969
Agama  : Islam
TMT  : 01 November 2010
Tugas Mengajar  : PAI
Tugas Tambahan  :
13 Nama  : Ida Asmarawati, S.,Pd  Ida Asmarawati, S.,Pd
NIP  : 19700624 200501 2 004
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 24 Juni 1970
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2005
Tugas Mengajar  : Penjaskes
Tugas Tambahan  :
14 Nama  : Dynie Mufllikhah, S.Pd  Dynie Mufllikhah, S.Pd
NIP  : 19720623 200501 2 008
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 23 Juni 1972
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2005
Tugas Mengajar  : Bahasa Inggris
Tugas Tambahan  :
15 Nama  : Tarkonodin, S.H  Tarkonodin, S.H
NIP  : 19721229 200604 1 004
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 19 Desember 1972
Agama  : Islam
TMT  : 01 April 2006
Tugas Mengajar  : PKn
Tugas Tambahan  :
16 Nama  : Amir Mahmud, S.Pd  Amir Mahmud, S.Pd
NIP  : 19721015 200501 1 005
Tempat/Tgl. Lahir  : Lampung, 15 Oktober 1972
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2005
Tugas Mengajar  : PKn
Tugas Tambahan  : Pembina OSIS
17 Nama  : Cicih Nurasih, S.Pd.I  Cicih Nurasih, S.Pd.I
NIP  : 19761023 199610 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 23 Oktober 1976
Agama  : Islam
TMT  : 01 Desember 2003
Tugas Mengajar  : Matematika
Tugas Tambahan  :
18 Nama  : Tikah Atikah, S.Pd, M.Pd.I.  Tikah Atikah, S.Pd, M.Pd.I.
NIP  : 1961129 200604 2 006
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 29 Oktober 1969
Agama  : Islam
TMT  : 01 April 2006
Tugas Mengajar  : Matematika
Tugas Tambahan  :
19 Nama  : Karya Sutrisna, S.Pd  Karya Sutrisna, S.Pd
NIP  : 19710708 200701 1 010
Tempat/Tgl. Lahir  : Kuningan, 08 Juli 1971
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2007
Tugas Mengajar  : Bahasa Indonesia
Tugas Tambahan  : Wakasek Bid. Kesiswaan
20 Nama  : Idah Faridah, S.Pd. MM.  Idah Faridah, S.Pd. MM.
NIP  : 19690926 200701 2 009
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 26 September 1969
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2007
Tugas Mengajar  : Bahasa Indonesia
Tugas Tambahan  :
21 Nama  : Yeni Fahriani, S.Pd.  Yeni Fahriani, S.Pd.
NIP  : 19801107 200801 2 008
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 07 November 1980
Agama  : Islam
TMT  : 01 Oktober 2010
Tugas Mengajar  : Bahasa Inggris
Tugas Tambahan  :
22 Nama  : Siti Melia Sulfana, S.Pd.I  Siti Melia Sulfana, S.Pd.I
NIP  : 19780509 200902 2 002
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 09 Mei 1978
Agama  : Islam
TMT  : 01 Februari 2009
Tugas Mengajar  : IPS Terpadu
Tugas Tambahan  :
23 Nama  : Yeni Prabandari, S.Si, M.Pd.  Yeni Prabandari, S.Si, M.Pd.
NIP  : 19820202 200902 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  :
Klaten, 02Februari 1982
Agama  : Islam
TMT  :  01 Februari 2009
Tugas Mengajar  :  IPA Terpadu
Tugas Tambahan  :
24 Nama  :  Totong Nurzamzam, S.Ag  Totong Nurzamzam, S.Ag
NIP  :  19730720 200701 1 014
Tempat/Tgl. Lahir  :  Cirebon, 20 Juli 1973
Agama  : Islam
TMT  : 21 Desember 2015
Tugas Mengajar  : PAI
Tugas Tambahan  :
25 Nama  : Ninik Triswahjuni, SE.  Ninik Triswahjuni, SE.
NIP  : 19630805 200604 2 003
Tempat/Tgl. Lahir  : Madiun, 05 Agustus 1963
Agama  : Islam
TMT  : 01-04-2006
Tugas Mengajar  : Bimbingan Konseling
Tugas Tambahan  :
26 Nama  :  Ivan Hadyshalisyah, SE  Ivan Hadyshalisyah, SE
NIP  :  19730515 201406 1 001
Tempat/Tgl. Lahir  :  Cirebon, 15 Mei 1973
Agama  : Islam
TMT  :  01 Juni 2014
Tugas Mengajar  :  IPS Terpadu
Tugas Tambahan  :
27 Nama  :  Elis Suciati, S.P  Elis Suciati, S.P
NIP  :  19760617 201402 2 001
Tempat/Tgl. Lahir  :  Majalengka, 17 Juni 1976
Agama  : Islam
TMT  :  01 Juni 2014
Tugas Mengajar  :  IPA Terpadu
Tugas Tambahan  :
28 Nama  : Entin Sutini, M.Pd  Entin Sutini, M.Pd
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Bandung, 16 Desember 1971
Agama  : Islam
TMT  : 01 September 2003
Tugas Mengajar  : Bahasa Sunda
Tugas Tambahan  :
29 Nama  :  Ai Cahyati  Ai Cahyati
NIP  :  –
Tempat/Tgl. Lahir  :  Bandung, 27 Januari 1970
Agama  : Islam
TMT  :  02 Januari 2011
Tugas Mengajar  :  Bimbingan Konseling
Tugas Tambahan  :
30 Nama  : R. Hendry Suwardi, SE  R. Hendry Suwardi, SE
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 15 Juni 1972
Agama  : Islam
TMT  : 01 Agustus 1997
Tugas Mengajar  : Bahasa Cirebon
Tugas Tambahan  :
31 Nama  : Sri Nurhayati, S.Pd.  Sri Nurhayati, S.Pd.
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 28 Juni 1978
Agama  : Islam
TMT  : 02 Januari 2012
Tugas Mengajar  : IPA Terpadu
Tugas Tambahan  :
32 Nama  : Diani Vitra S, S.Pd  Diani Vitra S, S.Pd
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Bandung, 12 Juni 1981
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 2005
Tugas Mengajar  : TIK
Tugas Tambahan  :
33 Nama  : Elsye, SE  Elsye, SE
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 21 Mei 1978
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 2006
Tugas Mengajar  : TIK
Tugas Tambahan  :
34 Nama  : Sigit Haryanto, S.Pd Sigit Haryanto, S.Pd
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 20 Desember 1975
Agama  : Islam
TMT  : 02 Januari 2008
Tugas Mengajar  : Penjaskes
Tugas Tambahan  :
35 Nama  : Angga Rahman, S.Pd.I  Angga Rahman, S.Pd.I
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 07 Desember 1985
Agama  : Islam
TMT  : 02 Januari 2009
Tugas Mengajar  : TIK
Tugas Tambahan  :
 Irfan Wahyu Bramantyo, S.Pd
36 Nama  :  Irfan Wahyu Bramantyo, S.Pd
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  :  Cirebon, 22 Juli 1991
Agama  : Islam
TMT  :  01 Agustus 2015
Tugas Mengajar  :  Seni Budaya
Tugas Tambahan  :
37 Nama  : Nurul Novita, SPdI  IMG-20190126-WA0002
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  :
Agama  : Islam
TMT  :
Tugas Mengajar  : Seni Budaya
Tugas Tambahan  :

DAFTAR NAMA STAFF TATA USAHA

SMP Negeri 15 Kota Cirebon

NO. DATA – DATA  
1. Nama : Siti Meirah Siti Meirah
NIP :  19640501 199003 2 005
Tempat/tgl. Lahir :  Cirebon, 01 Mei 1964
Agama :  Islam
TMT :  01 Maret 1990
 Tugas : Pelaksana Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan :  Bendahara Bos Kota
2 Nama :  Yusmini
NIP  : 19660501 199303 2 005
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 01
Agama  :  Islam
TMT  : 01 Maret 1990
Tugas  :
Tugas Tambahan  :
3 Nama  :  Yusmini
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 07 Mei 1966
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 2014
Tugas  : Pelaksana Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  :
4 Nama  : Ramelan  Ramelan
NIP  : 19640116 198703 1 004
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 16 April 1964
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 1987
Tugas  : Pelaksana Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  :
5 Nama  : Idah Novita Fitriani  Idah Novita Fitriani
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 25 November 1970
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 1989
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Pembantu PDG dan Umum
6 Nama  : Mohamad Abdurochim  Mohamad Abdurochim
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 14 Juni 1967
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 1993
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Operator Mesin Cetak, Penjaga Sekolah
7 Nama  : Yuliawati, AMd.Kom  Yuliawati, AMd.Kom
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Kuningan, 04 Juni 1979
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 1998
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Kesiswaan, Tikeray
8 Nama  : Didi Subandi  Didi Subandi
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 28 Maret 1962
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 2001
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Cleaning Service
9 Nama  : Sudaryo  Sudaryo
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 18 Mei 1974
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 2003
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Cleaning Service
10 Nama  : Yuga Nugraha  Yuga Nugraha
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 18 Mei 1984
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 2007
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Cleaning Service
11 Nama  : Syarif Hidayat, SH.I  Syarif Hidayat, SH.I
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 30 Agustus 1981
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2008
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Operator Komputer, (Dapodik, SKP, Dll)
12 Nama  : Taufik  Taufik
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 13 Juli 1974
Agama  : Islam
TMT  : 01 Januari 2008
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Security
13 Nama  : Diny Rosdiana Natanegara  Diny Rosdiana Natanegara
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 17 Agustus 1969
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juli 2011
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Perpustakaan
14 Nama  : Kurnia Arif Juanda, S.Kom  Kurnia Arif Juanda, S.Kom
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 23 Juni 1988
Agama  : Islam
TMT  : 01 Maret 2012
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Operator Komputer, Aset Inventaris
15 Nama  : Leili Rosmelia, SE  Leili Rosmelia, SE
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 28 Mei 1980
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juni 2013
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Laboran
16 Nama  : Anggi Yuni R, A.Md.Kom  Anggi Yuni R, A.Md.Kom
NIP  :
Tempat/Tgl. Lahir  : Cirebon, 12 Juni 1991
Agama  : Islam
TMT  : 01 Juni 2013
Tugas  : Staf Tata Usaha
Tugas Tambahan  : Agendaris